de règim interior

 

 1. Aquest reglament té per finalitat regular la vida interna del Club de Tennis Rellinars.
 2. Els Socis del Club restaran obligats a respectar les normes establertes en aquest Reglament i les dels Estatuts, així com els acords de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.
 3. El Club podrà tenir correspondències amb aquells Clubs que hi convingui i podrà convidar a jugadors d’altres Clubs per tal de fomentar l’Esport.
 4. Qualsevol Soci, excepte els menors de 14 anys tindrà dret a convidar a jugar amb ell a les pistes del Club, un jugador no soci. Per ocupar les pistes s’haurà de regir per les normes generals. Cap Soci no podrà convidar un sol o diferents jugadors, més de 4 vegades l’any. El Soci és responsable de la conducta dels seus convidats.
 5. ´Dins de l’àmbit del Club no es permet l’ús d’aparells de ràdio, transistors, etc. S’evitaran tanmateix tota mena de sorolls, crits i sons intempestius i molestos. En tot moment s’ha de donar bon exemple. També es recomana que els nens facin servir la zona d’esbarjo per jugar, ja que dins de les pistes no és el lloc adient. Igualment no és permès l’entrada de gossos dins de tots els recintes del Club, potser no són perillosos però hi ha molta gent que els té terror i això creiem que s’ha de respectar. A més, tampoc és el lloc per anar amb els animals.
 6. Cal portar la roba adequada per a l’esport a practicar i molt particularment el calçat. Les sabates han de ser de sola tova, sense taló i sense relleus acusats. No es permet jugar amb el tors nu o vestit de bany.
 7. Per jugar cal apuntar-se a la pissarra: per jugar al matí a partir de les 9 del vespre abans, per jugar a la tarda a partir de les 12 del migdia del mateix dia. Un jugador només podrà apuntar-se per jugar dues vegades al dia, un cop al matí i un a la tarda. No podrà però anotar-se a jugar la segona partida fins que hagi acabat la primera.
 8. Si els jugadors que tenen reservada una pista no es presenten a l’hora anotada, se’ls guarda la reserva durant 10 minuts.
 9. Si dos jugadors amb pista reservada per una partida individual, conviden a dos jugadors més per fer una doble, aquest quatre jugadors només podran ocupar la pista el temps establert per a un individual.
 10. Si hi ha algun campionat, les reserves seran condicionades i s’apuntaran per després de la partida de campionat. el temps de joc quedarà supeditat a l’acabament de la partida de campionat.
 11. Temps de joc:
  1. 2 jugadors –> 1 hora.
  2. 4 jugadors –> 2 hores
 12. Hem de prendre tots consciència que en acabar de jugar s’ha de passar l’estora i regar bé, així sempre tindrem les pistes en condicions. Les pistes de terra batuda s’han de mantenir humides, es juga millor i no es malmeten, per això a vegades és millor regar-les abans de començar la partida. Això al bon criteri de cadascú. Cal remarcar aquestes normes especialment als socis que prefereixin jugar a la pista de terra batuda, tota vegada que a la pista de formigó porós no requereix tantes atencions.