OCTUBRE A JUNY

  • Només per socis i familiars directes.
  • Monitor amb titulació oficial.
  • Grups: Nens de 5 a 9 anys, Joves de 10 a 14 i Adults.
  • Horaris: dissabtes.
    • Infantils: de 17 a 18h.
    • Joves: de 18 a 19h.
    • Adults: de 19h a 20h.