Aquí anirem posant la crònica de les diferents activitats que va fent el club agrupades per any.